BergToysLogo
Inloggen

From where do you want to fly, jump or ride?

  België (NL)Belgique (FR)DanmarkDeutschlandFranceIrelandNederlandNorgeÖsterreichSverigeUnited KingdomUnited States

Other countries

BergToysLogo
Informatie overview

Menu

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING BERG TOYS B.V.

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe je jouw rechten daarover kunt uitoefenen.

Met ‘we, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

BERG Toys B.V., gevestigd aan de Stevinlaan 2, 6716 WB Ede.

Wij zijn een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om jouw persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten, waaronder kinderen

Wij willen je informeren dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren of op basis van toestemming die je aan ons hebt verleend, zoals bij de #myberg content campagne.

Ben je een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij jouw gegevens om je een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met jou vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Voor jouw bestelling hebben we je naam, adres, e-mailadres, betaalgegevens en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling verwerken en bezorgen. De wettelijke grondslag is dat deze verwerkingen nodig zijn om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren.

Het is ook mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens gebruiken om een dienst te kunnen leveren, waardoor jij gebruik kunt maken van bepaalde applicaties die wij aanbieden. Één van deze applicaties is de BERG Air Hive-app. Om gebruik te kunnen maken van deze app hebben we jouw naam, e-mailadres, geboortedatum en land van herkomst nodig. Daarnaast zal deze app gekoppeld worden aan ons eigen social media platform en zullen posts / foto’s en video’s die jij maakt door ons worden verwerkt en mogelijk worden geplaatst op ons eigen social media platform. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, dan hebben wij toestemming nodig van (één van) jouw ouders of verzorgers om deze gegevens te mogen verwerken. In dat geval worden ook persoonsgegevens van jouw ouder / verzorger verwerkt. De wettelijke grondslag om deze gegevens te verwerken is dat deze verwerkingen noodzakelijk zijn om een bepaalde dienst te kunnen leveren c.q. een overeenkomst met jou uit te voeren dan wel dat wij toestemming hebben verkregen van jouw ouders voor het verwerken van deze gegevens.

Kinderen die geen toestemming van hun ouder/verzorger hebben, mogen ons geen persoonsgegevens verstrekken.

Tot slot bewaren wij jouw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van fiscale wetgeving.

Je bent niet verplicht om ons je persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Direct marketing Als je ons toestemming hebt gegeven, zullen wij de door jou opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per nieuwsbrief op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en je hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij je een nieuwsbrief sturen, kun je het ons laten weten als je hier geen prijs meer op stelt. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

Doorgifte aan derden Als het nodig is voor de verwerking van je bestelling geven we je gegevens door aan derde partijen, bijv. transporteurs en IT-leveranciers. Wij maken afspraken met onze partners dat ze net zo zorgvuldig omgaan met jouw gegevens als BERG Toys. Verder maken wij gebruik van externe serverruimtes voor de opslag van (delen van) onze verkoopadministratie waar je persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Je persoonsgegevens kunnen om die reden aan providers van serverruimtes worden verstrekt. Ten slotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Persoonlijke gegevens zijn dus veilig bij BERG Toys.

Waar en hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar je geen klant bij ons bent geworden, verwijderen wij jouw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact. Als je wel klant bij ons bent geworden, dan zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie, met uitzondering van data die wordt verwerkt door derde partijen ten behoeve van analyses, waaronder Google Analytics.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt bij gebruik van onze Berg AirHive app zelf de mogelijkheid om jouw account te verwijderen, waarna al jouw persoonlijke gegevens worden verwijderd. Na het verwijderen van jouw account bewaart BERG Toys B.V. jouw content en persoonsgegevens nog 30 dagen, daarna worden deze verwijderd zonder de mogelijkheid tot herroeping. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (de leidende toezichthouder) dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u woonachtig / gevestigd bent. Op de websites van de toezichthoudende autoriteiten is hierover meer informatie te vinden. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om je rechten te kunnen uitoefenen kunt je je wenden tot: BERG Toys, contactpersoon: Truus Drost, Postbus 73, 6710BB Ede, Nederland, tel 0318-467171, email tdrost@bergtoys.com Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op jouw computer, tablet of smartphone worden gezet gedurende het bezoek aan onze websites. Informatie wordt opgeslagen en deze informatie wordt later herkend bij een volgend bezoek aan de websites. De websites gebruiken tracking cookies als je hier toestemming voor hebt gegeven. We doen dit om inzicht te krijgen in jouw internet gedrag zodat we je passende aanbiedingen kunnen doen. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken. Jouw data wordt maximaal een jaar opgeslagen. We plaatsen ook functionele cookies. We doen dit om het gebruik van de websites te vergemakkelijken. Dit houdt o.a. in dat de gekochte producten in het winkelwagentje blijven of dat jouw login gegevens onthouden blijven gedurende je bezoek. Analytische cookies laten ons zien welke pagina’s er zijn bezocht en welk gedeelte van de websites clicks ontvangen. Tot slot wijzen wij je erop dat je de websites bezoekt zonder persoonsgegevens achter te laten, tenzij je je persoonlijke gegevens in ons contactformulier invult.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

NaamDoel van de cookie
AppNexusDeze cookie wordt door ons gebruikt om jouw bezoek te registereren. Deze cookie wordt ook gebruikt om te registreren welke advertenties werden getoond aan de gebruiker.
DoubleclickDeze cookie wordt door ons gebruikt om jouw bezoek te registereren. Deze cookie wordt ook gebruikt om te registreren welke advertenties werden getoond aan de gebruiker.
Google AdwordsEr worden cookies geplaatst om het gedrag van de klant beter inzichtelijk te maken om zodoende relevantie advertenties te tonen.
AdcrowdDeze cookie wordt door ons gebruikt om jouw bezoek te registereren. Deze cookie wordt ook gebruikt om te registreren welke advertenties werden getoond aan de gebruiker.
Facebook PixelDe Facebook Pixel cookie houdt bij welke pagina's u bekijkt. Deze gegevens worden gebruikt om op een effectievere manier te adverteren.
Google Analytics

Er worden cookies geplaatst om het gedrag van de klant beter inzichtelijk te maken om zodoende de gebruikservaring van de website te verbeteren. Daarnaast maken wij gebruik van retargeting vanuit Google Analytics in combinatie met DV360.

Wij hebben:

-Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
-Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
-Gegevens delen uitgezet;
-Wij maken geen gebruik van andere Google -diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

New RelicNew Relic plaatst cookies in uw browser om de details van uw sessie te verzamelen, zodat de gebruikerservaring op de website kan worden verbeterd.
HotjarHotjar verzamelt cookies om kwalitatief onderzoek onder website bezoekers uit te voeren en inzichten te krijgen in het klikgedrag. Met deze data kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd.
BERGWij maken gebruik van cookies om uw bezoek aan de website zo gemakkelijk mogelijk te maken. Deze cookies onthouden uw inloggegevens en eerder ingevulde voorkeuren.

AirHive

Je hebt bij gebruik van onze Berg AirHive app zelf de mogelijkheid om jouw account te verwijderen, waarna al jouw persoonlijke gegevens worden verwijderd. Na het verwijderen van jouw account bewaart BERG Toys B.V. jouw content en persoonsgegevens nog 30 dagen, daarna worden deze verwijderd zonder de mogelijkheid tot herroeping. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (de leidende toezichthouder) dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u woonachtig / gevestigd bent. Op de websites van de toezichthoudende autoriteiten is hierover meer informatie te vinden.

Webanalyse
De website Bergtoys.com gebruikt Google Analytics, een Webanalysedienst van der Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies die op uw computer opgeslagen zijn en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte van te voren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de uitbater van deze website wordt Google toegestaan deze informatie te gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de webactiviteiten samen te stellen en om verdere informatie met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden serviceprestaties tegenover de uitbater van de website over te dragen. Het in het kader van Google Analytics van uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies via een overeenkomstige instellingen van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt daar bovenop het journaal van de door de cookie benutte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, in het geval u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in download en installeert. De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

We wijzen u er op, dat de IP-anonimisering bij deze website geactiveerd is. Door de inzet van deze maskeringsfunctie (Code: ?gat._anonymizeIp();?) wordt voor de verdere bewerking of opslag door Google het laatste octet van het IP-adres verwijderd om een directe betrekking op de personen uit te sluiten.

Jouw rechten
Je hebt het recht om ons te vragen om jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om je rechten te kunnen uitoefenen kunt je je wenden tot: BERG Toys, contactpersoon: Truus Drost, Postbus 73, 6710BB Ede, Nederland, tel 0318-467171, email tdrost@bergtoys.com Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen. Wij kunnen je vragen je identiteit te bewijzen voordat wij informatie verstrekken, en behouden ons het recht voor gevraagde informatie te weigeren indien de identiteit niet is vastgesteld.

Voorwaarden #myberg

Wij zijn super trots op de foto’s en video’s die wij online tegenkomen met onze producten, die plaatsen we graag op een van onze (online) kanalen. Als wij een post of bericht zien, kunnen wij jou vragen om jouw foto’s en/of video’s, hierna genoemd content, met ons te delen. Dit delen zal voornamelijk op onze website en social media kanalen gebeuren, maar kan ook gedeeld worden op andere BERG kanalen, zoals onze digitale nieuwsbrief of in onze e-mail. We willen anderen inspireren met jouw #myberg content!

Door het reageren met #yesberg op content waar wij een reactie hebben geplaatst geef je toestemming om jouw content te gebruiken voor:

 • De social media kanalen van BERG;
 • De website van BERG;
 • De nieuwsbrief van BERG of email marketing van BERG;
 • Advertenties;
 • Social walls en/of digitale screens in winkels van dealers.

Daarnaast verklaar je dat:

 • Je alle rechten op de geplaatste content bezit en toestemming hebt van alle afgebeelde personen voor publicatie. Indien de afgebeelde personen minderjarig zijn, verklaar je dat je toestemming hebt van de ouders;
 • Je aan BERG een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie verleent om de content via onze diensten of diensten van derden te openbaren en te verveelvoudigen voor commerciële doeleinden. Hieraan zijn door jou geen restricties of beperkingen verbonden;
 • BERG of derden in opdracht van BERG jouw werk mogen gebruiken om hier afgeleide werken van te maken. Je hebt met betrekking tot dit afgeleid werk geen recht op inzage of goedkeuring van het werk, de reclametekst die eraan gekoppeld wordt of het doeleinde waarvoor het wordt ingezet;
 • Je afstand doet van je persoonlijkheidsrechten (of voor zover dat niet mogelijk is, je hier geen beroep op zult doen) en aanspraken op royalty’s met betrekking tot jouw content of hiervan afgeleide werken;
 • Het gebruik van de content door BERG geen inbreuk maakt op de rechten van derden, niet onrechtmatig is tegenover derden en niet in strijd is met de wet;
 • Je middels het reageren met #yesberg toestemming verleent om jouw persoonsgegevens (in sommige gevallen je gebruikersnaam en bijschriften bij jouw content) door BERG of de door BERG ingeschakelde derden te laten verwerken.

Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden en niet reageert met #yesberg, zullen wij jouw content ook niet gebruiken. Er is geen verdere actie nodig.

Naamsvermelding

Wij zullen ons inspannen om altijd naamsvermelding toe te passen. Ontbreekt onverhoopt naamsvermelding bij jouw content? Laat het ons weten door een berichtje te sturen via Instagram: @bergtoys of door ons te mailen op social@bergtoys.com. Vertel waar je de content tegenkwam, stuur een linkje mee en vertel wat jouw naam of gebruikersnaam is.

Toestemming intrekken

Het is altijd mogelijk om je toestemming in te trekken. Wil je jouw content van een bepaalde pagina laten verwijderen? Laat het ons dan weten door een berichtje te sturen via Instagram @bergtoys of door ons te mailen op social@bergtoys.com. Omschrijf waar jouw content gebruikt wordt (het liefst met een directe link), we zullen jouw foto dan zo snel mogelijk verwijderen. Is jouw content op offline marketingmaterialen geplaatst? Dan zullen we deze bij de eerst volgende druk wijzigen.

Op het gebruik van social media zoals Instagram, Facebook, LinkedIn, Tiktok, Pinterest, Twitter of YouTube zijn niet onze voorwaarden en privacyverklaring, maar de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende social media van toepassing. Zie ook het algemene https://www.bergtoys.com/nl/algemene-voorwaarden van BERG.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben veiligheidsbeleid, regels en technische maatregelen ingesteld om de persoonlijke gegevens die wij in beheer hebben te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik en bekendmaking, ongeoorloofde vernietiging en verlies.

Auteursrecht

Alle websiteontwerpen, teksten, afbeeldingen, en de selectie en indeling daarvan vallen onder het Auteursrecht © 2018, BERG Toys, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Handelsmerken

Het merk BERG als de overige door BERG geregistreerde merken zijn internationaal gedeponeerd en worden nauwlettend beschermd tegen oneigenlijk gebruik.

Disclaimer ten aanzien van garantie en aansprakelijkheid

De volgende bepalingen kunnen worden ingeperkt of verboden door de wetgeving van het land waarin de persoon die deze website bezoekt, zich bevindt. In dat geval dienen de voorwaarden van deze bepalingen te worden gelezen alsof zij de voorwaarden die in dit rechtsgebied ongeldig zijn niet bevatten of beperken.

Wij verklaren en garanderen niet dat de informatie die via deze website toegankelijk is, nauwkeurig, volledig of actueel is. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig gebruik dat je van deze informatie maakt. De op deze website verstrekte informatie is niet geschreven om aan je individuele behoeften te voldoen en het is geheel je eigen verantwoordelijkheid om je, voordat je producten of diensten bij ons bestelt, ervan te verzekeren dat zij geschikt zijn voor je doel.

Hoewel wij ons alle redelijke inspanningen getroosten om virussen op de website te voorkomen, kunnen wij niet garanderen dat dit lukt en accepteren wij geen aansprakelijkheid voor virussen. Wij adviseren je daarom alle passende voorzorgsmaatregelen te nemen voordat je informatie of afbeeldingen van deze website downloadt.

Alle expliciete of impliciete, wettelijke of andere garanties worden hierbij uitgesloten.

Wij noch onze medewerkers of gelieerde ondernemingen zijn aansprakelijk voor schade, ongeacht de wijze waarop die ontstaat, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, schadevergoedingen, gevolgschade, directe schade, immateriële schade, bijkomende, indirecte of als straf opgelegde of bijzondere schade, of een eventuele aansprakelijkheid van u jegens derden, zelfs indien we over de mogelijkheid van een dergelijke schade geïnformeerd zijn.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de directe of indirecte gevolgen van uw bezoek aan een andere website via een link op deze website.

PRIVACYVERKLARING LEVERANCIERSADMINISTRATIE

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Zijn wij wel klant geworden, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: BERG Toys, contactpersoon Truus Drost, Stevinlaan 2, 6716 WB, Ede, tel +31 318 467171, email tdrost@bergtoys.com. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Ede, 18-10-2023

Het is mogelijk dat wij deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hierboven wordt vermeld.

Ontdek alles op bergtoys.com