toggle
overlay

FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID

BERG vil inspirere børn til at være aktive. Nu, men også i fremtiden. Derfor tager vi ved udviklingen af nye produkter ikke kun design, kvalitet og brug af vores produkter i betragtning, vi tænker også på den påvirkning, de efterlader på verden. Vores udgangspunkt er, at vi går ud fra en cirkulær strategi. Vi ser ikke kun kritisk på den påvirkning, der skyldes produktion og brug. Også den affaldsstrøm, der opstår, når produktet til sidst ikke mere kan anvendes, tager vi med i vores overvejelser.

For rent faktisk at gøre dette konkret og verificerbart har vi sammen med certificeringsinstituttet SGS Search indledt en intensiv certificeringsproces med henblik på at få vores sortiment til at opfylde produktcertificeringen Cradle to Cradle. Næsten alle vores gokarts har kunnet opnå denne med et sølvcertifikat. Hermed er BERG den første gokart- og måske endog den første legetøjsproducent i verden, der opfylder denne internationale, respekterede norm.

BERG vil inspirere til at lade børn lege aktivt, men vil også vise, at en succesfuld virksomhed kan være en bæredygtig virksomhed. BERG har da også den mission løbende at forbedre den cirkulære strategi i samarbejde med Cradle to Cradle-organisationen og så vidt muligt gennemføre den i organisationen, således at vi nu også i fremtiden kan virkeliggøre vores mission så langt som muligt.