Följande studsmattor från BERG har godkänts för användning i offentliga rum:

 

 

32.41.25.30

32.41.25.31

BERG Ultim Elite FlatGround 500 Grey

37.51.07.00

BERG InGround Elite Green 330 (11ft)

37.52.07.00

BERG InGround Elite Green 380 (12,5ft)

37.54.07.00

BERG InGround Elite Green 430 (14ft)

37.51.00.00

BERG InGround Elite Red 330 (11ft)

37.52.00.00

BERG InGround Elite Red 380 (12,5ft)

37.54.00.00

BERG InGround Elite Red 430 (14ft)

37.51.03.00

BERG InGround Elite Grey 330 (11ft)

37.52.03.00

BERG InGround Elite Grey 380 (12,5ft)

37.54.03.00

BERG InGround Elite Grey 430 (14ft)

37.54.13.00

BERG InGround Elite Grey 430 (14ft) Tattoo

38.31.03.00

BERG FlatGround Elite Grey 330 (11 ft)

38.32.03.00

BERG FlatGround Elite Grey 380 (12,5 ft)

38.34.03.00

BERG FlatGround Elite Grey 430 (14 ft)

30.43.25.30

BERG Grand Elite InGround 520 Grey

32.41.25.40

32.41.25.41

BERG Ultim Elite FlatGround 500 Black

 

Offentliga rum

Dessa studsmattor har testats av det oberoende certifieringinstitutet Keurmerkinstituut för överensstämmelse med förordningen om attraktioner och utrustning på lekplatser enligt nederländsk varulag samt tillämpliga delar av SS-EN1176 (den europeiska standarden för säkerhet vid lekplatser).

 

När en kund bestämmer sig för att ta en studsmatta i bruk (t.ex. när den blir tillgänglig att använda på en campingplats), ansvarar kunden/ägaren för att följa lokala föreskrifter som rör driften av attraktioner eller lekplatsutrustning. Detta innebär, bland annat, att kunden är ansvarig för att montera och installera produkten på korrekt sätt, enligt alla instruktioner i bruksanvisningen, placera varningsskyltar synligt nära studsmattan, utföra regelbundna inspektioner av studsmattan med avseende på förslitning eller defekter och utföra nödvändigt underhåll. Detta inkluderar att hålla reda på och att registrera de inspektioner och det underhåll som utförs av ägaren.

 

När dessa produkter görs tillgängliga för användning i offentliga rum måste följande delar beställas för överensstämmelse med gällande förordningar:

  • • Uppdaterad digital bruksanvisning, särskilt för användning på offentliga platser
  • • Ytterligare varningsskyltar som ska placeras i närheten av produkten (levereras digitalt)
Kontakta din BERG-återförsäljare eller kontakta BERG direkt på info@bergtoys.com för att göra en beställning

 

Mer information om hur du installerar produkten hittar du i installationsvideorna på vår Youtube-kanal

 

Reservdelar för produkterna kan beställas via återförsäljarzonen eller webbshoppen