toggle
overlay

Sekretesspolicy

Nedan beskriver vi vår sekretesspolicy som styr hur vi behandlar alla personuppgifter som du tillhandahåller oss.Vi kommer att meddela dig om vi ändrar sättet att behandla dina uppgifter.Våra uppgifter:

BERG Toys, Postbox 73, 6710 BB Ede, Nederländerna

Du kan komma åt vår hemsida och surfa på vår webbplats utan att ange dina personuppgifter, spara information som samlas in av cookies som vi använder (se nedan).

Insamling och användning av personuppgifter för (potentiella) kunder
Vi uppmärksammar dig på att vi kommer samla in och använda personuppgifter som du ger oss, eftersom detta krävs för att kunna ingå och genomföra ett eventuellt avtal med dig.

Om du är en av våra (potentiella) kunder kommer vi använda dina uppgifter för att kunna skicka erbjudanden, avgöra vilka specifikationer eller önskningar vissa varor bör uppfylla, leverera varor eller genomföra aktiviteter för dig, samt för att kunna fakturera och kommunicera med dig snabbt och effektivt angående avtalets resultataspekter. Vi behöver ditt namn, din adress, betalningsuppgifter och telefonnummer för din beställning. Detta gör det möjligt för oss att behandla och leverera din beställning.

Du är inte tvungen att ge dina personuppgifter till oss. Men om du inte ger oss dina personuppgifter eller om du ger oss otillräckliga personuppgifter är det möjligt att vi inte kan utföra ovannämnda aktiviteter.

Överföring till tredje part
Om det krävs för hanteringen av din order, kommer vi att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part, så som leveransombud. Vi kräver av våra partners att de hanterar din data med samma omsorg som BERG Toys.

Vi använder också externt serverutrymme för lagring av (delar av) vår försäljningsadministration, inklusive personuppgifter. Dina personuppgifter kommer därför att lämnas till leverantörer av serverutrymmen.

Våra anställda och de tredje parter som anlitas av oss är skyldiga att respektera sekretessen för dina personuppgifter. Personuppgifter är därför säkra med BERG Toys.

Direkt marknadsföring
När du har gett oss ditt samtycke kommer vi att lagra och använda de personuppgifter du tillhandahållit för att i framtiden informera dig via nyhetsbrev om både nuvarande och nya produkter och eventuellt ge dig erbjudanden i samband med detta. Varje gång vi skickar ett nyhetsbrev kommer du kunna ange att du inte längre vill få dem. För detta ändamål, se avregistreringslänken längst ner i varje nyhetsbrev.   

Lagringsperiod för personuppgifter
Om du efterfrågat ett erbjudande från oss men inte blivit kund kommer vi att ta bort dina personuppgifter senaste ett år efter vår senaste kontakt. Om du blev vår kund kommer vi att behålla dina personuppgifter under en sjuårsperiod efter slutet på det år då avtalet ingicks. Sjuårsperioden motsvarar perioden inom vilken vi är skyldiga att behålla våra register för skatte- och tullmyndigheten. Vi kommer ta bort dina personuppgifter efter den här periodens slut.


Cookies
Cookies är små filer som placeras på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker vår webbsida. Informationen lagras och den här informationen identifieras under senare besök på webbsidan.

Webbsidan använder spårningscookies om du har godkänt det. Vi gör så för att få inblick i ditt internetbeteende så att vi kan ge passande erbjudanden. Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande. Dina uppgifter sparas i högst ett år. Vi placerar också funktionella cookies. Det gör vi för att förenkla användningen av webbsidan. Det betyder bland annat att produkterna som köpts stannar i varukorgen eller att dina inloggningsuppgifter memoreras under ditt besök.

Analytiska cookies visar vilken sida som besökts och vilken del av webbsidan som fått klick. Och till sist understryker vi att du besöker webbsidan utan att lämna dina personuppgifter efter dig om du inte anger dina personuppgifter i vårt kontaktformulär.

Namn

Syftet med cookien

AppNexus

Vi använder denna cookie för att registrera ditt besök. Denna cookie används också för att registrera vilka annonser som visas för användaren.

Doubleclick

Vi använder denna cookie för att registrera ditt besök. Denna cookie används också för att registrera vilka annonser som visas för användaren.

Google Adwords

Cookies placeras för att ge mer insyn i kundens beteenden i syfte att visa relevanta annonser.

Adcrowd

Vi använder denna cookie för att registrera ditt besök. Denna cookie används också för att registrera vilka annonser som visas för användaren.

Facebook Pixel

Cookien Facebook Pixel registrerar vilka sidor du har sett. Den här datan kan användas för att annonsera mer effektivt.

Google Analytics

Cookies placeras för att ge mer insyn i kundens beteenden i syfte att förbättra användarupplevelsen.

Vi har:

- Ett behandlingsavtal med Google;
- De sista åtta siffrorna i IP-adressen är dolda;
- Datadelning avstängd;
- Använd inte andra Googletjänster tillsammans med Google Analytics cookies.

New Relic

New Relic placerar cookies i din webbläsare för att samla ihop information om din session så att webbsidans användarupplevelse kan förbättras.

Hotjar

Hotjar samlar in cookies för att bedriva kvalitativ forskning bland besökare på webbplatsen och för att få insikt i klickbeteende. Den här informationen gör det möjligt att förbättra webbsidans användarupplevelse.

BERG

Vi använder cookies för att göra vår webbsida så bekväm som möjligt. Dessa cookies memorerar dina inloggningsuppgifter och preferenser du angett nyligen.

AirHive

När du använder vår Berg AirHive-app har du möjlighet att radera ditt konto, i vilket fall alla dina personuppgifter kommer att raderas. Efter borttagning av ditt konto kommer BERG Toys B.V. att lagra ditt innehåll och dina personuppgifter i ytterligare 30 dagar, varefter det raderas utan möjlighet till återställning. Du kan också invända mot insamlingen och användningen av dina data. Dessutom finns det möjlighet att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan välja att lämna in klagomålet till den nederländska tillsynsmyndigheten, som är den nederländska dataskyddsmyndigheten (den ledande tillsynsmyndigheten), eller till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du är bosatt eller har ditt kontor. Mer information om detta finns på tillsynsmyndigheternas webbplatser.

 

Dina rättigheter
Du har rätt att be oss inspektera dina personuppgifter. Om det finns anledning till det kan du också be oss att komplettera dina personuppgifter eller korrigera felaktigheter. Du har också rätt att begära att personuppgifter raderas eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Du kan också skicka oss en invändning mot insamling och användning av din data eller skicka in ett klagomål till den holländska dataskyddsmyndigheten. Och till sist har du rätt att be om att få dina personuppgifter eller förfytta dem till en annan part. För att du ska kunna utöva dina rättigheter kan du kontakta oss: BERG Toys, kontaktperson: Truus Drost, PO box 73, 6710 BB Ede, Nederländerna. +31 (0)318-467171, e-post tdrost@bergtoys.com Du kan såklart också kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information angående insamlingen och användningen av dina personuppgifter. Vi kan komma att be dig styrka din identitet innan vi ger dig någon information och vi förbehåller oss rätten att neka tillgång till den information som begärs om identiteten inte är fastställd.

 Ede, 25-05-2018


Säkerhetsmeddelande
Vi har infört säkerhetspolicyer, regler och tekniska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi har under vår kontroll från obehörig åtkomst, felaktig användning och avslöjande, obehörig förstörelse eller oavsiktlig förlust.


Copyright
All webbdesign, text, grafik, urval och arrangemang har copyright © 2018, BERG Toys, ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS.

Varumärke
Varumärket BERG och andra BERG-registrerade varumärken är internationellt registrerade och noga skyddade från olämplig användning.

Friskrivning av garanti och ansvar
Följande bestämmelser kan begränsas eller förbjudas enligt lagen i det land där personen som öppnar den här webbplatsen befinner sig.I sådana fall ska dessa villkor läsas som ett undantag eller en begränsning av ett sådant villkor så att den uppfyller en sådan jurisdiktion.

Vi representerar eller garanterar inte att informationen som är tillgänglig via webbsidan är korrekt, fullständig eller aktuell. Vi har inget ansvar över hur du använder sådan information. Informationen som tillhandahålls på den här webbsidan har inte skrivits för att uppfylla dina individuella krav och det är ditt eget ansvar att du försäkrar dig om att produkter och tjänster du beställer från oss är lämpliga för dina ändamål.

Även om vi gör alla rimliga försök att utesluta virus från webbplatsen kan vi inte garantera en sådan uteslutning och vi tar inget ansvar för virus.Därför rekommenderas du att vidta alla lämpliga skyddsåtgärder innan du laddar ner information eller bilder från denna webbplats.

Alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller inte, utesluts härmed.

Varken vi eller några av våra anställda eller medarbetare kommer att hållas ansvariga för skador oavsett hur de uppstår, inklusive, och utan begränsning, vinstförlust, kompensation, följdskador, direkta, föredömliga, tillfälliga, indirekta, straffande eller speciella skador, eller något ansvar som du kan ha till en tredje part, även om vi har blivit informerade om möjligheten till sådan förlust.

Vi är inte ansvariga för de direkta eller indirekta konsekvenserna av att du länkar till någon annan webbsida från den här webbsidan.

SEKRETESSPOLICY FÖR LEVERANSADMINISTRATION
Insamling och användning av personuppgifter som tillhör leverantörer och andra entreprenörer
Vi uppmärksammar dig på att vi kommer samla in och använda personuppgifter som du ger oss, eftersom detta krävs för att kunna ingå och genomföra ett eventuellt avtal med dig.

Om du inte är en (potentiell) leverantör eller annan entreprenör krävs dina personuppgifter för att ingå och utföra avtalet. Detta krävs för att kunna informera dig om vilka specifikationer eller önskningar vissa varor bör uppfylla enligt oss, skicka en förfrågning om ett erbjudande, göra en beställning tillsammans med dig, betala fakturor samt för att kunna kommunicera med dig snabbt och effektivt angående andra aspekter av avtalet.

Du är inte tvungen att ge dina personuppgifter till oss. Men om du inte ger oss dina personuppgifter eller om du ger oss otillräckliga personuppgifter är det möjligt att vi inte kan utföra ovannämnda aktiviteter.

Överföring till tredje part
I samband med genomförandet av ett eventuellt avtal med dig kan det vara nödvändigt att lämna dina personuppgifter till parter som levererar delar, material eller produkter till oss eller som utför aktiviteter enligt våra instruktioner. Vi använder dessutom interna och externa serviceutrymmen för lagring av (delar av) våra inköpsuppgifter. Dina personuppgifter är en del av de här uppgifterna. Dina personuppgifter kommer därför att lämnas till dessa serviceutrymmen. Vi änvänder också Microsoft Office och relaterade lagringsfaciliteter för e-post och andra filer.

Retentionstid för personuppgifter som tillhör leverantörer och andra entreprenörer
Vi kommer att ta bort dina personuppgifter senaste ett år efter vår senaste kontakt om vi fick ett erbjudande från dig men inte blev din kund. Om vi blev din kund kommer vi att behålla dina personuppgifter under en sjuårsperiod efter slutet på det år då avtalet ingicks. Sjuårsperioden motsvarar perioden inom vilken vi är skyldiga att bevara våra register för skatte- och tullmyndigheten. Vi kommer ta bort dina personuppgifter efter den här periodens slut.

Dina rättigheter
Du har rätt att be oss inspektera dina personuppgifter. Om det finns anledning till det kan du också be oss att komplettera dina personuppgifter eller korrigera felaktigheter. Du har också rätt att begära att personuppgifter raderas eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Du kan också skicka oss en invändning mot insamling och användning av din data eller skicka in ett klagomål till den holländska dataskyddsmyndigheten. Och till sist har du rätt att be om att få dina personuppgifter eller förfytta dem till en annan part. För att du ska kunna utöva dina rättigheter, kan du skicka en ansökan till BERG Toys kontaktperson: Truus Drost, Stevinlaan 6716WB, Nederländerna, telefon +31 (0)318-467171 e-mail post tdrost@bergtoys.com. Du kan såklart kontakta oss om du har frågor eller behöver mer information om insamlingen och användningen av personuppgifter.

Ede, 25-05-2018