BERG Garantivillkor

BERGs produkter är av enastående kvalitet För att erbjuda dig flera år av bekymmersfritt nöje med våra gokarts och studsmattor erbjuder BERG följande garanti. BERG-produkter omfattas en den juridiska garantin. Med juridisk garanti avses att en produkt måste göra och/eller vara vad konsumenten rimligen kan förvänta sig av den. Dessutom listas garantin per BERG-produkt nedan.  

 

FUNKTIONSGARANTI • GOKARTS & TRAMPOLINER

Funktionsgaranti är garantin för den funktionella användningen av gokarten och studsmattan. För denna garantis varaktighet per produkt, se nedanstående tabell:

 

ModellGaranti
 RamDelar
Alla gokarts (med undantag för BERG GO²)5*2
BERG GO²3*2
Släpfordon22

 

* Produkter måste registreras via bergtoys.com/se/registrering inom 1 månad efter köpet. Om produkten inte registreras online inom 1 månad, gäller standardgarantiperioden som nämns i manualen. Delar som utsätts för slitage (t.ex. kedja och däck) omfattas inte alls av garantin. Om dessa delar inte är av bra kvalitet, kan du som konsument åberopa garantin.

Se garantiperioder för gokarts

ModellGaranti
 RamSkyddskantHopptäckeFjädrar
BERG Talent5*122
BERG Favorit8*222
BERG Champion13*225
BERG Ultim Champion / EazyFit13*225
BERG Elite+13*555

 

 * Produkter måste registreras inom 1 månad efter köpet via https://www.bergtoys.com/se/registration för 3 års extra garanti på ramen. Om produkten inte registreras online inom 1 månad, gäller standardgarantiperioden som nämns i manualen. Delar som utsätts för slitage omfattas inte alls av garantin. Om dessa delar inte är av bra kvalitet, kan du som konsument åberopa garantin.

Se garantiperioder för studsmattor

ModellGaranti
Safety Net Comfort2
Safety Net2
Safety Net T-series2
Safety Net Deluxe / Jumping Styles2
Weather Cover Basic1
Weather Cover Extra2
Ladder2
Frame Net2
Anchor Kit2

Slitagedelar (t.ex. studsmatteresår) och väderpåverkan som t.ex. rost och missfärgning omfattas inte av garantin.

Ovanstående garantier påverkar inte den juridiska garantin som du är berättigad till.