toggle
overlay

SÄKER ANVÄNDNING AV STUDSMATTAN

Image

Som specialist på studsmattor har BERG gjort en lista över ett antal tips för säkra hopp:

 • Det är bäst om en person använder studsmattan åt gången.
 • Hoppa i mitten av hoppduken, ikonen markerar var den är på alla BERG-studsmattor.
 • Hoppa på en torr hoppduk för att undvika att halka.
 • Använd aldrig studsmattan som en språngbräda.
 • Se till att det är minst två meters fritt utrymme kring studsmattan.
 • Hoppa barfota eller med strumpor så att hoppduken inte skadas.
 • Lär dig hur du avbryter ett hopp innan du använder studsmattan. Du avbryter ett hopp genom att böja på knäna när fötterna kommer i kontakt med hoppduken.
 • Använd studsmattan under en vuxens överinseende.
 • Använd aldrig studsmattan under dåligt väder (regn, hagel, åska, vind eller snö).
 • Klättra upp på och ner från Berg-studsmattan med hjälp av en stege om det behövs. Det är säkrare än att hoppa ner på marken från studsmattan. BERG har en stege för nästan alla studsmattor.
 • Kontrollera att det inte finns några föremål, personer, husdjur eller andra djur under studsmattan.

 

Kontrollera BERG-studsmattan före varje användning

För att förebygga skador ska du kontrollera BERG-studsmattan före varje användning, se monteringsanvisningarna. Ersätt alla slitna, skadade eller saknade delar. Se också till att kantskyddet runt ramen är riktigt och ordentligt fäst.

Om du har några frågor om studsmattan eller hur du använder den ska du kontakta din BERG-återförsäljare.
Det är naturligtvis också mycket viktigt att ha rätt studsmatta i trädgården. Men vad ska du vara uppmärksam på?


BERG kan hjälpa dig med detta!


Skyddsnät: För ökad säkerhet har BERG ett matchande skyddsnät till nästan alla studsmattor. 

Hopp Tips

Image

Det är naturligtvis också mycket viktigt att kunna hoppa på ett tryggt och bra sätt. Vi har några tips för dig angående detta också:

ENKEL STUDS

 • Stå rakt och håll huvudet upprätt.
 • Fokusera blicken på hoppduken.
 • Sväng armarna framåt och peka nedåt med tårna medan du är i luften.
 • För samman fötterna och peka nedåt med tårna medan du är i luften.
 • Håll fötterna cirka 40 cm från varandra när du landar på hoppduken.

KNÄHOPP

 • Börja med en enkel studs.
 • Håll blicken fokuserad på hoppduken.
 • Landa på knäna.
 • Håll ryggen sträckt samtidigt.
 • Räta upp dig till en stående position igen.

HAND- OCH KNÄ-HOPP

 • Börja med en enkel studs.
 • Håll blicken fokuserad på hoppduken.
 • Sväng armarna framåt och uppåt i en cirkelrörelse.
 • Landa på händerna och knäna.
 • Tryck ifrån med händerna och räta upp dig till en stående position igen.

SITTHOPP

 

 • Börja med en enkel studs.
 • Håll blicken fokuserad på hoppduken.
 • Landa i sittande läge.
 • Sätt händerna på hoppduken vid höfterna.
 • Tryck ifrån med händerna och räta upp dig till en stående position igen.

FRAMÅTSTUDS

Börja med den enkla studsen och landa på magen.
Håll huvudet upprätt.
Håll huvudet upprätt och armarna utsträckta framåt på hoppduken.
Tryck ifrån med armarna för att återgå till stående läge.

RYGGHOPP

 • Börja med den enkla studsen och landa på ryggen.
 • Håll hakan tryckt mot bröstet under landningen.
 • Sparka framåt och uppåt med benen när du återgår till stående.