toggle
overlay

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

BERG vill inspirera barn att vara aktiva. Nu, liksom i framtiden. Därför tar vi inte bara hänsyn till designen, kvaliteten och användningen av våra produkter när vi utvecklar nya produkter, utan vi tar också hänsyn till vilken inverkan de kommer att lämna efter sig på världen. Vår utgångspunkt är en kretsloppsstrategi. Vi tittar inte bara kritiskt på effekterna av produktionen och användningen. Vi tar också hänsyn till avfallsflödet som kommer att uppstå när produkten till slut inte kan användas längre.

För att göra detta konkret och testbart i verkligheten har vi ingått en intensiv certifieringsprocess med testinstitutet Cradle to Cradle Products Innovation Institute, så att vårt sortiment uppfyller Cradle to Cradle-produktcertifieringen. Nästan alla våra trampbilar har framgångsrikt tilldelats ett Cradle to Cradle-certifikat i silver. BERG är därför den första trampbilstillverkaren i världen som uppfyller denna internationellt respekterade standard.

BERG vill inspirera till att låta barn leka aktivt och visa att ett framgångsrikt företag också kan vara ett hållbart företag. BERG har därför uppdraget att fortsätta att förbättra den cirkulära strategin och genomföra detta så långt som möjligt inom organisationen, så att vi kan förverkliga vårt uppdrag så länge som möjligt, nu såväl som i framtiden.