toggle
overlay

FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID

BERG ønsker å inspirere barn til å være aktive. Nå, såvel som i fremtiden. Dette er grunnen til at når vi utvikler nye produkter, tar vi ikke bare hensyn til design, kvalitet og bruk av produktene våre, men vi vurderer også hvilken innvirkning de vil etterlate seg på verden. Vårt utgangspunkt er at vi tar en sirkulær tilnærming. Vi ser ikke bare kritisk på virkningen av produksjonen og bruken. Vi tar også hensyn til avfallsstrømmen som kommer fra når produktet endelig ikke lenger kan brukes.

For å gjøre dette konkret og testbart i virkeligheten, har vi inngått en intensiv sertifiseringsprosess med Cradle to Cradle Products Innovation Institute, slik at sortimentet vårt oppfyller produktstandarden til Cradle to Cradle-sertifisert. Nesten alle våre gokarter har blitt tildelt Cradle til Cradle-serifisert på Sølv-nivå. BERG er derfor verdens første gokart som oppfyller denne internasjonalt respekterte standarden.

BERG ønsker å inspirere til å la barn leke aktivt, samt å vise at en vellykket virksomhet også kan være en bærekraftig virksomhet. BERG har derfor som mål å fortsette å forbedre den sirkulære tilnærmingen og implementere dette så langt som mulig i organisasjonen, slik at vi kan realisere vår misjon så lenge som mulig, både nå og i fremtiden.