FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID

BERG vil inspirere barn til å være aktive. Nå, men også i fremtiden. Derfor tar vi ikke bare hensyn til designet, kvaliteten og bruken av våre produkter når vi utvikler nye produkter, men vi tenker også på hvilken påvirkning de har på verden. Vårt utgangspunkt er en sirkulær tilnærming. Det er ikke bare påvirkningen fra produksjonen og bruken vi ser kritisk på. Også avfallsstrømmen som oppstår når produktet til slutt ikke kan brukes lenger, tar vi med i betraktningen.

For å gjøre dette virkelig konkret og etterprøvbart har vi startet en intensiv sertifiseringsprosess med kontrollinstituttet SGS Search for å sørge for at sortimentet vårt tilfredsstiller Cradle to Cradle produktsertifisering. Så og si alle våre tråbiler tilfredsstiller disse kravene og har oppnådd et sertifikat i sølv. Med dette er BERG den første tråbil- og kanskje til og med den første leketøysprodusenten i verden som tilfredsstiller denne internasjonalt respekterte normen.

BERG vil inspirere barn til å leke aktivt, men også vise at en suksessrik bedrift kan være en bærekraftig bedrift. BERG har da også som mål å kontinuerlig forbedre den sirkulære satsingen i samarbeid med Cradle to Cradle-organisasjonen og så langt som mulig å gjennomføre dette i organisasjonen slik at vi både nå og i fremtiden kan virkeliggjøre målet vårt.