toggle
overlay

Privatlivspolitik

Nedenfor redegør vi for vores privatlivspolitik, som styrer den måde, hvorpå vi behandler alle personlige oplysninger, som du giver os.Vi giver dig besked, hvis den måde, hvorpå vi behandler dine oplysninger, ændres.Vores kontaktoplysninger er:

BERG Toys, Postbox 73, 6710 BB Ede, Nederlandene

Du kan få adgang til vores websted og gennemse vores websted uden at oplyse dine personlige oplysninger eller gemme oplysninger indsamlet af cookies, som vi bruger (se nedenfor).

Indsamling og brug af personlige oplysninger om (potentielle) kunder
Vi gør opmærksom på, at vi vil indsamle og bruge de personlige oplysninger, du giver os, fordi det er nødvendigt for at kunne indgå og gennemføre en mulig aftale med dig.

Hvis du er (potentiel) kunde hos os, bruger vi dine oplysninger for at kunne sende dig et tilbud, for at være i stand til at bestemme, hvilke specifikationer eller ønsker visse varer skal opfylde, for at kunne levere varer eller til at være i stand til at udføre aktiviteter for dig, være i stand til at fakturere og være i stand til at kommunikere med dig hurtigt og effektivt angående aspekter af aftalen. Vi har brug for dit navn, adresse, e-mail-adresse, betalingsoplysninger og telefonnummer til din ordre. Disse oplysninger gør det muligt for os at behandle og levere din ordre.

Du er ikke forpligtet til at give dine personlige oplysninger til os. Men hvis du ikke giver os personlige oplysninger, eller hvis du giver utilstrækkelige personlige oplysninger, er vi muligvis ikke i stand til at udføre ovennævnte aktiviteter.

Overdragelse til tredjepart
Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din ordre, overfører vi dine data til tredjepart, f.eks. transportører. Vi kræver af vores partnere, at de håndterer dine data med samme grad af omhu som BERG Toys.

Vi bruger også eksterne serverrum til lagring af (dele af) vores salgsadministration, som inkluderer dine personlige oplysninger. Dine personlige oplysninger kan derfor blive videregivet til udbydere af serverrum.

Vores medarbejdere og de tredjeparter, der er engageret af os, er forpligtet til at respektere fortroligheden af dine oplysninger. Personlige oplysninger er derfor sikre med BERG Toys.

Direkte marketing
Når du har givet os dit samtykke, gemmer og bruger vi de personlige oplysninger, du har oplyst, til at informere dig personligt i fremtiden via et nyhedsbrev om vores eksisterende og nye produkter og muligvis give dig et tilbud i denne forbindelse. Hver gang vi sender dig et nyhedsbrev, har du mulighed for at angive, at du ikke længere vil modtage dem. Anvend afmeldingslinket nederst i hvert nyhedsbrev til det.   

Lagringsperiode for personlige oplysninger
I tilfælde af at du har anmodet om et tilbud fra os, men du ikke blev vores kunde, fjerner vi dine oplysninger senest et år efter vores sidste kontakt. Hvis du blev vores kunde, vil vi gemme dine personlige oplysninger i en periode på syv år efter udgangen af det regnskabsår, hvor aftalen blev endeligt indgået. Syvårsperioden svarer til den periode, inden for hvilken vi er forpligtet til at gemme vores optegnelser til skatte- og toldadministration. Vi fjerner dine personlige oplysninger, når denne periode er udløbet.


Cookies
Cookies er små filer, der placeres på din computer, tablet eller smartphone under besøg på vores websteder. Oplysninger gemmes, og disse oplysninger genkendes under et senere besøg på webstederne.

Websiderne bruger tracking-cookies, hvis du har accepteret dette. Vi gør det for at få indsigt i din internetadfærd, så vi kan give dig passende tilbud. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. Dine oplysninger gemmes i næsten et år. Vi placerer også funktionelle cookies. Vi gør det for at lette brugen af webstederne. Dette betyder blandt andet, at de købte produkter forbliver i indkøbskurven, eller at dine loginoplysninger huskes under dit besøg.

Analytiske cookies viser os, hvilke sider der blev besøgt, og hvilke dele af hjemsiderne, der modtager klik. Og endelig gør vi opmærksom på, at du besøger webstederne uden at efterlade personlige oplysninger, medmindre du indtaster dine personlige oplysninger i vores kontaktformular.

Navn

Formålet med cookies

AppNexus

Vi bruger denne cookie til at registrere dit besøg. Denne cookie bruges også til at registrere, hvilke annoncer der blev vist for brugeren.

Doubleclick

Vi bruger denne cookie til at registrere dit besøg. Denne cookie bruges også til at registrere, hvilke annoncer der blev vist for brugeren.

Google Adwords

Cookies placeres for at give mere indsigt i kundens adfærd for at vise relevante reklamer.

Adcrowd

Vi bruger denne cookie til at registrere dit besøg. Denne cookie bruges også til at registrere, hvilke annoncer der blev vist for brugeren.

Facebook Pixel

Facebook Pixel-cookien registrerer de sider, du får vist. Disse data kan blive brugt til at annoncere mere effektivt.

Google Analytics

Cookies placeres for at give mere indsigt i kundens adfærd for at forbedre oplevelsen for webstedets brugere.

Vi har:

- En behandlingsaftale med Google
- Den sidste oktet af IP-adressen er maskeret
- Datadeling er slået fra
- Brug ikke andre Google-tjenester i kombination med Google Analytics-cookies.

New Relic

New Relic placerer cookies i din browser for at indsamle detaljerne i din session, så webstedets brugeroplevelse kan blive forbedret.

Hotjar

Hotjar indsamler cookies for at udføre kvalitativ forskning blandt besøgende på webstedet og for at få indsigt i klikadfærd. Disse oplysninger gør det muligt at forbedre webstedets brugeroplevelse.

BERG

Vi bruger cookies til at gøre dit besøg på webstedet så nemt som muligt. Disse cookies husker dine loginoplysninger og de præferencer, du tidligere har indtastet.

AirHive

Du har ved brug af vores Berg AirHive-app selv mulighed for at slette din konto, hvorefter alle dine personlige data slettes. Efter sletning af din konto gemmer BERG Toys B.V. dit indhold og dine persondata i endnu 30 dage, hvorefter de slettes uden mulighed for at genskabe dem. Du kan også klage over vores indsamling og brug af dine data. Der er ligeledes mulighed for at indsende en klage til tilsynsmyndigheden. I den forbindelse kan du selv vælge, om du vil indsende en klage til den nederlandske tilsynsførende myndighed, som er Autoriteit Persoonsgegevens (de leidende toezichthouder - den ledende tilsynsførende), eller til den tilsynsførende myndighed i den medlemsstat, hvor du er bosat/har hjemsted. På de tilsynsførende myndigheders hjemmeside findes der yderligere oplysninger herom.

 

Dine rettigheder
Du har ret til at bede os om at få lov til at inspicere dine egne personlige oplysninger. Hvis der er grund til at gøre det, kan du også bede os om at supplere dine personlige oplysninger eller om at rette unøjagtigheder. Du har også ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger bliver slettet, eller at brugen af dine personlige oplysninger begrænses. Du kan også indsende en indsigelse mod indsamlingen og brugen af dine oplysninger eller indsende en klage til den nederlandske databeskyttelsesmyndighed. Og endelig har du ret til at bede om at få dine personlige data udleveret eller overført til en anden part. For at være kunne udøve dine rettigheder kan du ansøge om det hos: BERG Toys, kontaktperson: Truus Drost, PO box 73, 6710 BB Ede, Nederlandene, tlf. + 31 (0) 318-467171, e-mail tdrost@bergtoys.com. Du kan naturligvis også kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har brug for mere information om indsamling og brug af dine personlige oplysninger. Vi kan bede om at få et bevis for din identitet, inden vi udleverer oplysninger, og vi forbeholder os retten til at nægte at udlevere de anmodede oplysninger, hvis identitet ikke er bekræftet.

 Ede, 25-05-2018


Sikkerhedsforanstaltninger
Vi har implementeret sikkerhedspolitikker, regler og tekniske forholdsregler for at beskytte de personlige oplysninger, vi har under vores kontrol, mod uautoriseret adgang, forkert brug og videregivelse, uautoriseret ødelæggelse eller utilsigtet tab.


Ophavsret
Al webdesign, tekst, grafik, udvælgelse og arrangement deraf er Copyright © 2018, BERG Toys, ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Varemærker
BERG-mærket og de andre BERG-registrerede varemærker er internationalt registreret og er omhyggeligt beskyttet mod forkert brug.

Ansvarsfraskrivelse af garanti og ansvar
Følgende bestemmelser kan begrænses eller afvises af lovene i det land, hvor personen, der får adgang til dette websted, befinder sig.I sådanne tilfælde skal betingelserne heraf læses som at udelukke eller begrænse en sådan betingelse for at overholde en sådan jurisdiktion.

Vi repræsenterer eller garanterer ikke, at de oplysninger, der er tilgængelige via dette websted, er nøjagtige, komplette eller aktuelle. Vi er overhovedet ikke ansvarlige for brugen af sådanne oplysninger. Oplysningerne på dette websted er ikke skrevet for at imødekomme dine individuelle krav, og det er dit eneste ansvar at sikre dig, inden du bestiller produkter eller tjenester fra os, at de er egnede til dit formål.

Selvom vi gør alle rimelige forsøg på at udelukke vira fra webstedet, kan vi ikke sikre sådan udelukkelse, og der accepteres intet ansvar for vira.Det anbefales, at du tager alle passende sikkerhedsforanstaltninger, før du downloader information eller billeder fra dette websted.

Alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, lovbestemte eller på anden måde fastsat er hermed udelukket.

Hverken vi eller nogen af vores ansatte eller tilknyttede enheder er ansvarlige for nogen form for skader, og andet der opstår, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, erstatninger, følgeskader, direkte, eksemplariske, tilfældige, indirekte, straffende eller specielle skader eller ethvert ansvar som du måtte have over for en tredjepart, selvom vi er blevet informeret om muligheden for et sådant tab.

Vi er ikke ansvarlige for de direkte eller indirekte konsekvenser af, at du linker til et andet websted fra dette websted.

FORTROLIGHEDSERKLÆRING LEVERANDØRADMINISTRATION
Indsamling og brug af personlige oplysninger tilhørende leverandører og andre entreprenører
Vi gør opmærksom på, at vi vil indsamle og bruge de personlige oplysninger, du giver os, fordi det er nødvendigt for at kunne indgå og gennemføre en mulig aftale med dig.

Hvis du er en (potentiel) leverandør eller en anden entreprenør, er dine personlige data nødvendige for at indgå og udføre aftalen. De er nødvendige for at kunne informere dig om, hvilke specifikationer eller ønsker visse varer eller tjenester efter vores mening skal opfylde, for at være i stand til at sende en anmodning om et tilbud eller placere en ordre hos dig, for at kunne betale dine fakturaer og være i stand til at kommunikere med dig hurtigt og effektivt om andre aspekter af aftalen.

Du er ikke forpligtet til at give dine personlige oplysninger til os. Men hvis du ikke giver os personlige oplysninger, eller hvis du giver utilstrækkelige personlige oplysninger, er vi muligvis ikke i stand til at udføre ovennævnte aktiviteter.

Overdragelse til tredjepart
I forbindelse med gennemførelsen af en mulig aftale med dig kan det være nødvendigt at videregive dine personlige oplysninger til parter, der leverer dele, materialer eller produkter til os eller som udfører aktiviteter på vores instruktioner. Vi bruger endvidere interne og eksterne servicelokaler til opbevaring af (dele af) vores indkøbsordrer. Dine personlige oplysninger er en del af disse optegnelser. Dine personlige oplysninger videregives derfor til udbyderne af serverrum. Vi bruger også Microsoft Office og de tilhørende lagerfaciliteter til e-mails og andre filer.

Lagringsperioden for personlige oplysninger tilhørende leverandører og andre entreprenører
Vi fjerner dine personlige oplysninger højst et år efter vores sidste kontakt, hvis vi modtog et tilbud fra dig, men vi blev ikke din kunde. Hvis vi blev din kunde, gemmer vi dine personlige oplysninger i en periode på syv år efter udgangen af det regnskabsår, hvor aftalen blev endeligt indgået. Syvårsperioden svarer til den periode, inden for hvilken vi er forpligtet til at gemme vores optegnelser til skatte- og toldadministration. Vi fjerner dine personlige oplysninger, når denne periode er udløbet.

Dine rettigheder
Du har ret til at bede os om at få lov til at inspicere dine egne personlige oplysninger. Hvis der er grund til at gøre det, kan du også bede os om at supplere dine personlige oplysninger eller om at rette unøjagtigheder. Du har også ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger bliver slettet, eller til at begrænse brugen af dine personlige oplysninger. Du kan også indsende en indsigelse mod indsamlingen og brugen af dine oplysninger eller indsende en klage til den nederlandske databeskyttelsesmyndighed. Og endelig har du ret til at bede om at få dine personlige data udleveret eller overført til en anden part. For at udøve dine rettigheder kan du kontakte BERG Toys, kontaktperson: Truus Drost, Stevinlaan 6716WB Ede, Nederlandene, tlf. +31 (0)318-467171 e-mail tdrost@bergtoys.com. Du kan naturligvis også kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har brug for mere information om indsamlingen og brugen af dine personlige oplysninger.

Ede, 25-05-2018