Privacybeleid

Hieronder hebben wij ons privacybeleid uiteengezet. Dit beleid is van toepassing op de manier waarop wij omgaan met persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt. Wij zullen je informeren als wij hier op enig moment verandering in aanbrengen. Onze gegevens zijn:

BERG Toys, Postbus 73, 6710 BB Ede, Nederland

Je kunt onze homepage en de rest van de site bekijken zonder je persoonlijke gegevens bekend te maken. Er wordt dan alleen informatie verzameld door onze cookies (zie hieronder).

Wij maken je er op attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren.

Ben je een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij jouw gegevens om je een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met jou vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Voor jouw bestelling hebben we je naam, adres, e-mailadres, betaalgegevens en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling verwerken en bezorgen.

Je bent niet verplicht om ons je persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
Als het nodig is voor de verwerking van je bestelling geven we je gegevens door aan derde partijen, bijv. transporteurs. Wij eisen van onze partners dat ze net zo zorgvuldig omgaan met jouw gegevens als BERG Toys.
Verder maken wij gebruik van externe serverruimtes voor de opslag van (delen van) onze verkoopadministratie waar je persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Je persoonsgegevens kunnen om die reden aan providers van serverruimtes worden verstrekt.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Persoonlijke gegevens zijn dus veilig bij BERG Toys.

Direct marketing
Als je ons toestemming hebt gegeven, zullen wij de door jou opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per nieuwsbrief op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en je hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij je een nieuwsbrief sturen, kun je het ons laten als je hier geen prijs meer op stelt. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar je geen klant bij ons bent geworden, verwijderen wij jouw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact. Als je wel klant bij ons bent geworden, dan zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die op jouw computer, tablet of smartphone worden gezet gedurende het bezoek aan onze websites. Informatie wordt opgeslagen en deze informatie wordt later herkend bij een volgend bezoek aan de websites.
De websites gebruiken tracking cookies als je hier toestemming voor hebt gegeven. We doen dit om inzicht te krijgen in jouw internet gedrag zodat we je passende aanbiedingen kunnen doen. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken. Jouw data wordt maximaal een jaar opgeslagen. We plaatsen ook functionele cookies. We doen dit om het gebruik van de websites te vergemakkelijken. Dit houdt o.a. in dat de gekochte producten in het winkelwagentje blijven of dat jouw login gegevens onthouden blijven gedurende je bezoek.
Analytische cookies laten ons zien welke pagina’s er zijn bezocht en welk gedeelte van de websites clicks ontvangen. Tot slot wijzen wij je erop dat je de websites bezoekt zonder persoonsgegevens achter te laten, tenzij je je persoonlijke gegevens in ons contactformulier invult.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

NaamDoel van de cookie
AppNexusDeze cookie wordt door ons gebruikt om jouw bezoek te registereren. Deze cookie wordt ook gebruikt om te registreren welke advertenties werden getoond aan de gebruiker.
DoubleclickDeze cookie wordt door ons gebruikt om jouw bezoek te registereren. Deze cookie wordt ook gebruikt om te registreren welke advertenties werden getoond aan de gebruiker.
Google AdwordsEr worden cookies geplaatst om het gedrag van de klant beter inzichtelijk te maken om zodoende relevantie advertenties te tonen.
AdcrowdDeze cookie wordt door ons gebruikt om jouw bezoek te registereren. Deze cookie wordt ook gebruikt om te registreren welke advertenties werden getoond aan de gebruiker.
Facebook PixelDe Facebook Pixel cookie houdt bij welke pagina's u bekijkt. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om op een effectievere manier te adverteren.
Google Analytics

Er worden cookies geplaatst om het gedrag van de klant beter inzichtelijk te maken om zodoende de gebruikservaring van de website te verbeteren.

Wij hebben:

-Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
-Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
-Gegevens delen uitgezet;
-Wij maken geen gebruik van andere Google -diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

New RelicNew Relic plaatst cookies in uw browser om de details van uw sessie te verzamelen, zodat de gebruikerservaring op de website kan worden verbeterd.
HotjarHotjar verzamelt cookies om kwalitatief onderzoek onder website bezoekers uit te voeren en inzichten te krijgen in het klikgedrag. Met deze data kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd.
BERGWij maken gebruik van cookies om uw bezoek aan de website zo gemakkelijk mogelijk te maken. Deze cookies onthouden uw inloggegevens en eerder ingevulde voorkeuren.

Jouw rechten
Je hebt het recht om ons te vragen om jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om je rechten te kunnen uitoefenen kunt je je wenden tot: BERG Toys, contactpersoon: Truus Drost, Postbus 73, 6710BB Ede, Nederland, tel 0318-467171, email tdrost@bergtoys.com Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen. Wij kunnen je vragen je identiteit te bewijzen voordat wij informatie verstrekken, en behouden ons het recht voor gevraagde informatie te weigeren indien de identiteit niet is vastgesteld.

Ede, 25-05-2018

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben veiligheidsbeleid, regels en technische maatregelen ingesteld om de persoonlijke gegevens die wij in beheer hebben te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik en bekendmaking, ongeoorloofde vernietiging en verlies.

Auteursrecht

Alle websiteontwerpen, teksten, afbeeldingen, en de selectie en indeling daarvan vallen onder het Auteursrecht © 2018, BERG Toys, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Handelsmerken

Het merk BERG als de overige door BERG geregistreerde merken zijn internationaal gedeponeerd en worden nauwlettend beschermd tegen oneigenlijk gebruik.

Disclaimer ten aanzien van garantie en aansprakelijkheid

De volgende bepalingen kunnen worden ingeperkt of verboden door de wetgeving van het land waarin de persoon die deze website bezoekt, zich bevindt. In dat geval dienen de voorwaarden van deze bepalingen te worden gelezen alsof zij de voorwaarden die in dit rechtsgebied ongeldig zijn niet bevatten of beperken.

Wij verklaren en garanderen niet dat de informatie die via deze website toegankelijk is, nauwkeurig, volledig of actueel is. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig gebruik dat je van deze informatie maakt. De op deze website verstrekte informatie is niet geschreven om aan je individuele behoeften te voldoen en het is geheel je eigen verantwoordelijkheid om je, voordat je producten of diensten bij ons bestelt, ervan te verzekeren dat zij geschikt zijn voor je doel.

Hoewel wij ons alle redelijke inspanningen getroosten om virussen op de website te voorkomen, kunnen wij niet garanderen dat dit lukt en accepteren wij geen aansprakelijkheid voor virussen. Wij adviseren je daarom alle passende voorzorgsmaatregelen te nemen voordat je informatie of afbeeldingen van deze website downloadt.

Alle expliciete of impliciete, wettelijke of andere garanties worden hierbij uitgesloten.

Wij noch onze medewerkers of gelieerde ondernemingen zijn aansprakelijk voor schade, ongeacht de wijze waarop die ontstaat, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, schadevergoedingen, gevolgschade, directe schade, immateriële schade, bijkomende, indirecte of als straf opgelegde of bijzondere schade, of een eventuele aansprakelijkheid van u jegens derden, zelfs indien we over de mogelijkheid van een dergelijke schade geïnformeerd zijn.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de directe of indirecte gevolgen van uw bezoek aan een andere website via een link op deze website.

PRIVACYVERKLARING LEVERANCIERSADMINISTRATIE

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Zijn wij wel klant geworden, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: BERG Toys, contactpersoon Truus Drost, Stevinlaan 2, 6716 WB, Ede, tel +31 318 467171, email tdrost@bergtoys.com. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Ede, 25 mei 2018